Contact inițial

cosultance

 

 

PUBLICAȚII

 
 
JURNALUL BAROULUI CLUJ

Editor șef: dr. Claudiu-Octavian Ulici, Editori: dr. Doina Gherman, Voicu Sârb

Jurnalul Baroului Cluj este publicat sub auspiciile Baroul Cluj. El este un forum pentru contribuții originale la studiile juridice, cu accent pe chestiunile de practica și pe aspectele speciale care privesc activitatea avocaților în diferitele discipline ale dreptului. În plus fata de problemele tradiționale de interes legal, intră în sfera de competenta a jurnalului: dreptul comparat international, dreptul Uniunii Europene, istoria și filozofia juridica și alt material interdisciplinar relevant pentru studiile juridice.

cover 0618 

Avocatul titular a publicat o serie de articole pentru juridice.ro

 

și Curierul Judiciar

 

Am publicat 5 lucrări și alte 2, sunt în proiect.

De pură curiozitate, urmărește Google Play Books AICI

 

"VADEMECUM JURlDIC” 2011, oferită online și gratuit pe google play books, este un ghid general adresat unui nespecialist. Abordand dreptul într-un limbaj accesibil, pentru uzul unui nespecialist, ghidul este destinat orientarii cetateanului în general și ajustitiabilului în special. pentru optiunea intr-un mod util și pertinent, asupra drepturilor și obligațiilor, ce-i sunt recunoscute de autoritatea publică.

 

"ARBlTRAJUL CERERILOR PRIVIND CREANTELE CERTE LlCHIDE SI EXIGlBILE" 2011, oferită online și gratuit la google play books, este destinată unei informării a specialiștilor în domeniul juridic, despre o modalitate reală de soiuționare a litigiilor, înr-un timp record și cu costuri reduse.

”ARBITRAJUL DOCUMENTAR” 2013, oferită online și gratuit la google play books. Conceptul actual de ”Pluralism juridic”, adică implicarea în rezolvarea disputelor atât a unor entități statale cât și a unora private, este în prezent obiectul de analiză a unui număr de Universități cu activitatea în domeniul teoriei juridice. Modul de înțelegere al perspectivelor și concluziile diferă, dar acest concept este de un ajutor real în domenii legate de drept. Lucrarea, este o încercare de a prezenta o modalitate de rezolvare alternativă a anumitor litigii, într-o procedură standardizată, folosind exclusiv, sau cu preponderență, actele în baza cărora părțile au angajat obligațiile sau așteaptă realizarea drepturilor, prezentarea la dezbateri comune fiind o exepție.

”FORMA CITATULUI JURIDIC” 2014, oferită online și gratuit la google play books. Înțelegerea unei norme legale, articol din aceasta sau carte de specialitate juridică, ori a modului în care legea se aplică concret pentru un caz, presupune adoptarea și respectarea unei serii de convenții de redactare și interpretare a

textului. Acesta este scopul lucrări, care încearcă a se ocupa succesiv de modul corect de citare și referință asupra unei legi sau altui act cu valoare normativă, idee sau opinie, acronime și abrevieri, majuscule și italice, semne de punctuație, formatul textului, numele unor instituții și alte asemenea chestiuni referitoare în special la tipografie.

”RAPORT DE DREPT ULICI. CURTEA DE APEL CLUJ decizii relevante trimestrul II 2015”, parțial oferită online și parțial gratuit la google play books.

Fiecare rezumat de caz prezentat în lucrare, este urmat de reproducerea integrală a textului din culegerea oficială de decizii ce face obiectul acestui raport. Am dorit să scot în evidență în scurta introducere, faptul că obligativitatea precedentului judiciar în România, este bine stabilită. A susține contrariul, este ceva legat, nu atât de vreo motivare pertinentă, de mai degrabă de obișnuința superficialității examenului legislativ pentru fiecare caz în parte. O abordare ingenuă repetitivă, va fi cu certitudine una deficitară sau va conduce la soluționarea cu întârziere, ceea ce în sine constituie o inechitate. Pentru a depăși această stare, singura soluție viabilă este obligativitatea precedentul, descrierea și aplicarea acestui principiului în munca specifică a fiecărei profesiuni juridice. Raportul ar fi necesr să prezinte o apariție regulată, pentru toate instanțele Tribunalelor, Curților de Apel și mai ales pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, chemate să pronunțe cel mai adesea hotărâri definitive. Modelul de rezumat de caz folosit în acest raport de drept, corespunde celui acceptat în prezent practica din anumite zone ale Statelor Unite ale Americii.

 
 
 Cărțile pot fi citite aici: 
 
 
 
 

 

 

 
 

   tel: +40.744.99.41.83

   Email: secretariat@ulici.ro

Cluj-Napoca Bd-ul 21 Decembrie 1989 nr. 76

Cluj-Napoca, România, 400124

   L-V 08:00 - 16:00 cu programare prealabilă

© 2019 Cabinet Avocat dr. Claudiu-Octavian Ulici

Caută

Avem 41 vizitatori și nici un membru online